Det går att göra skillnad när vi är många som går ihop (1)