Vad döljer sig i mattan?

Textila golv blir allt vanligare i skolor och offentliga miljöer. Försäljarna i mattbranschen är duktiga på att ta fram argument för att heltäckningsmattor ska användas och påstår ofta att de skulle vara bra även för elever med allergiska problem.
Vi har listat de argument som brukar användas för textila golv och ger dig de rätta argumenten för att hålla emot.

För & emot textilgolv

För:

Korrekt skötta textilgolv frigör inte mer farliga partiklar än släta golv, möjligen mindre eftersom de binder partiklar bättre.

Textilgolv dämpar stegljud och annat buller bättre än släta och hårda golv.

Textila golv ger en betydande dämpning av de krafter som orsakar förslitning i lederna för dem som står och går mycket.

Allergierna har inte minskat under 1990-talet då andelen textila golv sjönk från 20–40 procent av golvmarknaden till fem procent.

Emot:

En nyinlagd heltäckningsmatta kan i början ha en viss dammsamlande effekt men med tiden blir mattan en allt större reservoar för allergiframkallande ämnen. Partiklar som virvlar upp när man går på mattan. Nya studier visar att det finns mer partiklar ovanför textila golv än släta. Det ställer stora krav på noggrann och daglig städning, något som ofta brister i skolan.

Det finns så kallade akustikgolv som har samma akustiska egenskaper som textila golv. Det finns också andra ljuddämpande alternativ, som till exempel ljudabsorberande plattor i taket.

Det finns lättstädade alternativ som är lagom mjuka att gå och stå på, till exempel korkplattor.

Det är viktigt att skilja på åtgärder för att minska risken för att utveckla allergi och åtgärder för att minska symtom hos dem som redan har allergi. Det finns ännu inga entydiga svar på vad som är orsaken till uppkomsten av allergi. Däremot finns det forskning och erfarenhet som visar att elever med astma och allergi har mer besvär om de vistas i klassrum med höga halter allergen i damm.

Text Lena Granström