Kitty som DJ

Kitty Jutbring och hennes kompis Lovisa 1983.

Kitty Jutbring och hennes kompis Lovisa 1983.