Nöt eller inte nöt?

Nötter är ett knepigt kapitel: Det finns en mängd livsmedel som kallas nötter på svenska, men egentligen inte är det i botanisk mening. Att jordnöt är en baljväxt är nog de flesta införstådda med nu, men hur är det egentligen med andra “nötter”? Och om de inte är nötter, vad är de då?

För många nötallergiker är det svårt att hitta livsmedel som inte innehåller någon typ av nötter, eller spår av desamma. Det kan också vara svårt att veta vilka nötter man reagerar på, om det gäller alla sorters nötter, och om det är äkta allergier eller korsreaktioner mot andra allergen, något som kan vara nog så besvärligt. Därför kan det vara bra att veta att det finns några livsmedel som vi på svenska kallar för nöt, trots att de egentligen är frukter eller frön: muskotnöt, kokosnöt och pinjenöt. Det är i grunden mycket ovanligt med allergier mot dessa tre, men det förekommer, i dessa fall har det dock inget samband med nötallergi. Såväl muskot som pinjenöt kan också orsaka andra reaktioner, som inte har med allergier att göra, men kan misstolkas som allergiska besvär.

Pinjenöt

Pinjenöt är egentligen inte alls en nöt, utan ett droppformat ljust frö. Trädet är släkt med vår vanliga svenska tall, och kottarna ser också ut ungefär som tallkottar, men är avsevärt större. Pinjeträd kan bli flera hundra år gamla och det dröjer upp till 25 år innan de börjar få kottar. Fröna är rika på järn, zink, fleromättat fett och protein. Eftersom pinjenötter, precis som alla fröer innehåller höga halter av protein vilket är det man utvecklar allergier mot, har det rapporterats fall av allergi.

Det är dock mycket ovanligt med pinjeallergi. Det är däremot inte helt ovanligt att drabbas av smakförändringar i form av metallisk, bitter eftersmak som består i flera dagar efter att man ätit pinjenötter. Tillståndet kallas för pinjemun, och verkar enligt Livsmedelsverket främst orsakas av pinjenötter från arten Pinus armandii, och har inget med allergi att göra. Pinjenöten är ett vanligt inslag i italiensk mat, inte minst i pesto.

Muskotnöt

Muskot är inte heller någon nöt, och är inte släkt med andra nötter eller fröer och utgör därför ur den aspekten inte heller någon risk för nötallergiker. Det förekommer dock korsreaktioner mot muskot vid allergi mot gråbo. Muskotnöt hör till familjen Myristicaceae, och både själva fröet (“nöten”) och det omgivande fröhöljet som kallas muskotblomma används i matlagning.

Muskotnöt innehåller också ett stort antal kemiska föreningar. Två av dessa, myristicin och elemicin, kan orsaka akuta förgiftningssymtom om man får i sig stora mängder. Det har bland annat rapporterats att människor har drabbats av hudrodnad, ökad hjärtfrekvens, minskad salivutsöndring, kraftiga magsmärtor, kräkningar och hallucinationer. Vid höga doser och förgiftning till följd av högt intag av muskotnöt kan man i allvarliga fall drabbas av chock, koma och syrebrist. De mängder som används i vanlig matlagning orsakar inte dessa symtom, men efter ett feltryck i ett recept i ett matmagasin för några år sedan fick fyra personer söka vård på grund av yrsel och huvudvärk, så det finns anledning att vara uppmärksam. Om du reagerar på muskotnöt är det alltså sannolikt så att du antingen är allergisk mot gråbo – eller fått i dig toxiska mängder.

Kokosnöt

Kokosnöten är en palmfrukt, och hör till samma familj som dadlar. Den är inte släkt med nötter. Man kan vara allergisk mot kokosnöt, men enligt Livsmedelsverket är det mycket ovanligt. De konstaterar dock samtidigt att majoriteten av de fall som finns beskrivna dock beskriver anafylaktiska reaktioner. De uppger också att korsreaktioner mellan kokosnöt och dadlar inte finns beskrivna, inte heller mellan kokosnöt och andra livsmedel som antingen är nötter rent botaniskt eller kallas för nötter, såsom hasselnötter, paranötter eller jordnötter.

Text Susannah Elers Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php