Förening jobbar för ambulanser

En viktig uppgift för förbundets läns- och lokalföreningar är att påverka samhället i olika lokala frågor, till exempel inom skola– och vårdområdet. Många av våra föreningar bedriver ett träget arbete i åratal för att förändra sådant som inte fungerar i samhället. Ibland uppnår de påtagliga resultat med konkreta politiska beslut som berör ett helt landstings verksamhet.
Många gånger är föreningarna också på hugget i det som är brännande aktuellt. Ett gott exempel på detta är Astma- och Allergiföreningen i Västerbottens län, som nyligen agerade med besked för att få behålla ambulanssjukvården i Malå och Åsele efter det att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att dra in de vägburna ambulanserna. Länsföreningen i Västerbotten skrev till landstingsfullmäktige och begärde att beslutet ska omprövas. Skrivelsen fick stor uppmärksamhet i lokala media, och fick även genomslag i Rapports riksnyheter!
Ett glädjande exempel på hur det lokala påverkansarbetet kan gå till. I skrivande stund vet vi inte hur landstinget hanterar vår förenings aktion eller om det kommer att riva upp sitt beslut. För mig som ordförande värmer det dock i hjärtat att se sådana här exempel på att våra föreningar gör nytta.
Jag vet att det som vår länsförenings aktion för ambulanserna i Västerbotten är ett gott resultat av aktivt samarbete mellan vår centrala och vår regionala organisation. Sådant samarbete gör vår organisation starkare!

Text Ingalill Bjöörn