Digitalt kunskapsstöd ska hjälpa barn med allergi

Just nu pågår ett projekt kopplat till psykisk ohälsa och allergisjukdom på Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, i Stockholm. Det är ett digitalt kunskapsstöd för personal i förskola och skola som inriktar sig på bemötande och förhållningssätt.

Kunskapsstödet ska bli en del av innehållet om allergi i region Stockholms webbportal ”Elevhälsoportalen” och innebär en utveckling av redan befintligt material. Bland nyheterna finns en film om hur svåra allergiska reaktioner hanteras, insatser för att minimera pollen- och pälsdjursallergener, hur man skapar rutiner för parfym och dofter, förslag på insatser hur förskolan och skolan ska hantera specialkost samt rutiner för att hjälpa barn med eksem. Målet är att minska oro hos barn med allergisjukdom och deras vårdnadshavare, och att kunskapsstödet generellt ska bidra till en större trygghet och säkerhet i förskola och skola.

Stark oro och rädsla

– Det är viktigt att vara medveten om att det kan finnas oro och rädsla hos elever med allergi och/eller astma och deras vårdnadshavare som behöver bemötas. Ibland kan oron upplevas så stark att det kan handla om känslor som rör liv och död. God kommunikation mellan skolan, eleven och elevens vårdnadshavare är jätteviktig för att öka förståelsen för hur det är att leva med allergi och astma hos barn och unga, säger Marina Jonsson, projektledare och allergisamordnare på CAMM, i ett pressmeddelande.

Del av gemenskapen

CAMM jobbar också med en insats som handlar om vikten av att inkludera barn med astma och allergi, för att även dessa barn i möjligaste mån ska kunna vara en del av gemenskapen i förskolan och skolan.

– Att inkludera i det här sammanhanget innebär att barnet med allergi/astma ska kunna känna sig trygg och att förskole- och skolmiljön ska vara säker, fortsätter Marina Jonsson.

En kostnadsfri utbildning har erbjudits all personal i förskolor och skolor i Stockholm under hösten 2021. Utbildningen kommer att fortsätta under våren 2022.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php