Vårdkontakt via e-tjänst

Nu har 1177 Vårdguiden infört en tjänst som gör det möjligt för vårdnadshavare att vara ombud för sitt barn i kontakten med vården via webben. På 1177.se kan man nu boka, omboka och avboka sitt barns besök i vården, förnya recept, kontakta vårdmottagning och välja hälsocentral. Genom den nya tjänsten utför man sitt barns ärenden via sin egen inloggning i e-tjänsten Mina vårdkontakter på 1177.se. Ombudsfunktionen hittar man på startsidan när man loggat in. Man kan vara ombud för barn till och med 12 års ålder.