Textila golv kan förvärra astma

Forskning visar att det förekommer mer damm och allergener i mattor jämfört med släta golv vilket ger försämrad luftkvalitet och ökade besvär hos personer med astma och allergi.

Textila golv kräver omfattande rengöring, något som i praktiken ofta försummas.
– Astma- och Allergiförbundet håller fortsättningsvis fast vid rekommendationen att undvika textila golv i barns miljöer, på arbetsplatser och offentliga miljöer där tillgängligheten för alla behöver vara god, säger Maritha Sedvallson, förbundets ordförande.

Foto Colourbox