Städarbete skadar kvinnors lungor

Att regelbundet städa med rengöringsmedel kan på sikt orsaka försämrad lungfunktion – men bara hos kvinnor. En ny internationell studie visar att påverkan är jämförbar med många års rökning.

I den nya studien, som publicerats i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, ingår 6235 män och kvinnor från 22 städer i tio europeiska länder. Från Sverige finns deltagare från Göteborg, Umeå och Uppsala. Forskarna har under 20 år följt personerna, från att de var 34 år gamla, och mätt deras lungfunktion vid tre tillfällen med hjälp av spirometri. Deltagarna har noggrant intervjuats och fått frågor om hälsa, arbete och livsstil, om de arbetar med städning och om de ansvarar för städningen i hemmet, liksom hur ofta rengöringsmedel och sprejer används.

Liten påverkan under lång tid

En viss försämring av lungfunktionen sker alltid gradvis i takt med stigande ålder. I studien såg man, inte helt oväntat, att störst, långsiktig försämring fanns hos de som röker, och det oavsett kön. En upptäckt som förvånade forskarna mer var att kvinnorna hade en nästan lika stor försämring, även om de inte rökte. Att använda rengöringssprejer och andra rengöringsmedel minst en gång i veckan, innebar för kvinnor en snabbare försämring av lungfunktionen, oavsett om man städade yrkesmässigt eller i hemmet. En förklaring kan vara att kemikalier i rengöringsmedel orsakar en låggradig irritation som slutligen kan ge bestående förändringar i lungor och luftrör. För män som regelbundet städade hemma eller arbetade som städare sågs däremot ingen märkbar försämring.

Stämmer med annan forskning

– Varför vi ser en negativ effekt av städarbete på lungfunktionen bara hos kvinnor är oklart. Det ligger dock i linje med resultaten från en tidigare studie i vilken bara kvinnorna hade en tydlig försämring av lungfunktionen när det fanns fukt och mögel i bostaden, säger professor Dan Norbäck vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i en intervju med Upsala Nya Tidning.
Även om tappet i lungfunktion kan jämföras med den som uppstår efter många års cigarettrökning, påpekar forskarna att jämförelsen enbart gäller lungfunktion. Rökning är skadligare och förenat med helt andra hälsorisker, som lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Undvik sprej och vädra

För att städa ”lungsäkert” finns några saker man bör tänka på. Dan Norbäck tipsar om följande:

  • Undvik sprejer, ofta räcker torr trasa eller vatten och diskmedel.
  • Om torrstädning, undvik att virvla upp och andas in partiklar från dammet.
  • Vädra ordentligt vid städning.
  • Byt ofta påse och filter i dammsugaren.
  • Vid reaktion från luftvägarna, använd andningsskydd av papp för att minska exponeringen av partiklar.

Text Louise Cederlöf