Nya råd för introduktion av gluten till spädbarn på gång

Snart kan råden om när gluten ska ges till barn under ett år komma att ändras. Förslaget från Livsmedelsverket går nu ut på remiss och innebär att gluten kan introduceras i små mängder samtidigt som barnet får börja smaka på annan typ av mat.

Tidigare har rådet varit att ge små smakprov med mat innehållande gluten senast vid sex månaders ålder och tidigast från fyra månader. Nu har Livsmedelsverket gjort en genomgång av forskningen på området och kommit fram till att det framför allt är mängden gluten som har betydelse för utveckling av celiaki. Tidpunkten för när barnet får mat med gluten spelar mindre roll och man kan heller inte se att amning skyddar mot celiaki, något som tidigare studier indikerat.
– Det viktiga är att börja med små mängder gluten och att öka mängden långsamt. Som förälder kan man tänka att det är bra med smakportioner även när det gäller välling och gröt, som ofta innehåller gluten, så att man inte ger en hel vällingflaska från start, säger Ylva Sjögren Bolin, immunolog och nutritionist på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Före ett års ålder

Senast vid tolv månaders ålder bör man dock ha introducerat gluten, liksom mat från alla livsmedelsgrupper. Även för barn över ett år pekar studier på just sambandet mellan mängden gluten och risken att utveckla celiaki, men vid vilka mängder eller hur mycket risken ökar, är oklart. Därför avstår Livsmedelsverket för att ge särskilda råd till barn över ett år.
– Med tanke på att de allra flesta barn inte utvecklar celiaki är det viktigt att de råd som tas fram är noggrant avvägda, så att inte människors vardag begränsas i onödan. Det är också viktigt att väga in hälsofördelarna med fullkornsprodukter av vete, råg och korn – de bidrar med mycket näring, säger Ylva Sjögren Bolin.
Celiaki, eller glutenintolerans, är en överkänslighet och ger hos barn oftast besvär från magen i form av diarré samt att barnet inte växer som det ska. Det ska inte förväxlas med veteallergi som är allergi mot spannmål och kan ge livshotande reaktioner vid intag av glutenfria produkter. En person med celiaki kan äta glutenfria livsmedel utan att bli sjuk.
Förslaget med de ändrade råden skickas nu ut på remiss och synpunkter ska ha kommit in till Livsmedelsverket senast den 7 oktober 2020.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox