Innemiljöproblem ökar

Statistik visar att nästan fyra av tio nybesök vid Centrum för arbets- och miljömedicin inom Stockholms läns landsting 2013 gällde besvär som eventuellt kan kopplas till byggnaderna där patienterna arbetar eller bor. Nybesöken som handlar om exponering för dålig inomhusmiljö har sedan 2008 ökat mer än andra, till exempel de som rör kemikalier och belastning. Dålig inomhusmiljö kan bland annat bero på fukt och mögel i huset och problem med ventilationen.