Frågor & Svar

Till Astma- och Allergiförbundets frågelåda på hemsidan kommer det varje dag många olika frågor. Här kommer några exempel på frågor som medlemmar ställt under den senaste tiden och de svar de fått.

Skydd mot kvalster

Jag har två döttrar varav den ena haft infektionsastma sedan 8 månaders ålder. Min andra dotter som idag är 18 år har drabbats av kvalsterallergi 4-5 på phadiatoptestet och 2 på hund och katt och 2-3 på ört och gräspollen. Hon är ständigt förkyld, hostar, kliande hud, kliande ögon. Jag har fått besked av läkare att köpa kvalsterskydd. Försäkringsbolaget har inget specifikt att hänvisa till. Var kan jag köpa godkända skydd? Affärer som säljer sovprodukter erbjuder kvalstertäcken etcetera. Är dessa ok? Tacksam för hjälp då min 18-åriga dotter drabbats av mycket på kort tid. Astmabarnet har än så länge inte visat någon indikation för allergi.
Jag har ytterligare en fråga angående husdjur. Tyvärr har vi två katter sedan ett halvår tillbaka då min yngsta astmadotter under alla år inte utvecklat någon allergi men nu har min äldsta dotter utvecklat allergi. Ska vi göra oss av med katterna? Hur snabbt bör detta ske?

Svar: Idag finns inte något kvalsterskydd som är granskat och har Astma- och Allergiförbundets märkning – men det kan komma framöver. Vi känner till ett par företag som har kvalsterskydd, men det finns säkert flera. Du kan prova kontakta Medeca AB (www.medeca.se) eller Axotan AB, tel: 042-22 28 14. Tyvärr testar vi inte alla produkter på marknaden och kan inte uttala oss om kvaliteten på kvalstertäcken med mera.
Om man har en konstaterad pälsdjursallergi bör man göra sig av med sitt pälsdjur för att inte riskera att förvärra besvären (ju förr desto bättre för hälsan). Man bör också göra en noggrann städning/sanering av hemmiljön, för info se; www.astmaoallergiforbundet.se/infomaterial/Pals_i_bostaden.

Allergisk mot öl

När jag fick reda på att jag var allergisk mot gråbo, påpekade läkaren att detta också betydde att jag var allergisk mot öl, alltså humle. Men ingen annan jag känner har nånsin nämnt detta – och gråbo är väl en rätt vanlig allergi? Hade doktorn fel? Har faktiskt gjort pricktest med öl och resultatet visade på en reaktion.

Svar: I Sverige finns det inga uppgifter om att humle skulle ha orsakat någon form av allergisk reaktion. Från Mellaneuropa rapporteras dock att ungefär 5 procent av pollenallergiker där är känsliga mot humlepollen.
Allergi mot gråbopollen är dock mycket vanligt, men någon koppling mellan gråbopollenallergi och öl kan i alla fall inte vi finna. Du kanske får be din läkare att förklara närmare. Det kanske är något annat i ölet du är allergisk mot.

Hund i affärer

Hur är det med lagar om djur i affär förutom mat och restauranger? Det blir mer vanligt att träffa hundar och oförstående ägare och butikspersonal. Ingen vet och jag hittar ingenting på internet att läsa. Om inga lagar finns utan bara rekommendationer så kanske det är något för Astma- och Allergiförbundet att driva. Det är inte kul att behöva lämna köprundan med rinnande svullna ögon och knappt lyckas att sig hem.

Svar: Den lagstiftning om pälsdjur som finns idag är Livsmedelsverkets föreskrifter om lokalhygien (SLV FS 1996:6). Där står: Hundar, katter och andra ovidkommande djur får inte medföras eller tillåtas uppehålla sig i livsmedelslokal. I allmänna råd till paragrafen nämns att föreståndare för serveringslokal kan tillåta att ledarhund får medföras av synskadad och att service- och signalhund får medföras av funktionshindrad i serveringslokal. Sådana hundar anses inte som ovidkommande djur i serveringslokaler. Astma- och Allergiförbundet arbetar med att påverka samhället när det gäller tillgänglighet för pälsdjursallergiker. Vi har mest arbetat med information och påverkan av politiker med flera berörda och har hittills inte ansett att vi bör kräva lagstiftning när det gäller pälsdjur.

Växa bort

Kan pälsdjursallergi växa bort?

Svar: Den som har allergi har sjukdomen hela livet, men det kan variera över livstiden vad man reagerar mot och hur svåra besvär man har. Det finns vissa personer som inte längre reagerar på pälsdjur senare i livet men gjort det som yngre, men det är ganska sällsynt. Tyvärr får man nog räkna med att inte skaffa pälsdjur om man har utvecklat en pälsdjursallergi. Annars finns risken att man kan förvärra sin sjukdom och utveckla astma.