Experter varnar för ozon för hemmabruk

Annonser för ozonaggregat har blivit allt vanligare. Säljarna hävdar att de kan neutralisera lukter och i vissa fall även allergener från exempelvis pälsdjur. Men är de verkligen så bra som det låter? Inte alls, menar experter.

Ozon är en irriterande, giftig gas där molekylerna består av tre syreatomer per molekyl i stället för, som i vanligt syre, två syreatomer.
– Gasen kan reagera med cellerna i näsa, ögon, luftvägar och skada dem, säger Anders Lundin, yrkes- och miljöhygieniker samt redaktör för innemiljöföreningen SWESIAQ:s nyhetsbrev. Han är djupt skeptisk till att ozonaggregat får marknadsföras till privatpersoner.
Även Eva Emanuelsson, forskare på enheten för kemisk produktsäkerhet på RISE Research Institute of Sweden, anser i en rapport att ozonaggregaten kan innebära risker och avråder privatpersoner från att använda dem. Ozon kan bilda hälsofarliga nedbrytningsprodukter och vid felaktigt användande även påverka andningsorganen och lungfunktionen, menar hon. Lukter kan i vissa fall minska eller elimineras, men källan, som till exempel mögelsporer kvarstår, för att bli av med dem krävs mer ozon än vad som är lämpligt i hemmiljö.

Kan ozonaggregat eliminera allergener i luften såsom försäljarna hävdar? 


– Jag har inte hittat någon vetenskaplig rapport som undersökt hur ozonbehandling påverkar allergen. Kanske påverkar det inte alls, kanske påverkar det bara sådana delar som inte påverkar allergeniciteten? Hur mycket ozon behövs? Tror inte någon vet detta. Däremot har jag funnit en artikel som visar att de halter av ozon som finns utomhus i marknivå kan öka allergeniciteten hos olika allergener, säger Anders Lundin.

Kan ozonaggregat påverka hälsan? 


– Ja, det finns en akut hälsorisk om en del av ozonet läcker ut från det rum man behandlar eller om någon familjemedlem eller husdjur av misstag går in i rummet. Den som utsätts för ozon riskerar att drabbas av andningsproblem, astmaattacker, försämrad lungfunktion och på sikt lungsjukdomar. Extra känsliga grupper är barn/ungdomar, personer över 65 år och personer med lungsjukdomar och hjärt-/kärlsjukdom.

Skadliga ämnen bildas

Ett annat problem är risken för oönskade kemiska reaktioner i rummet, fortsätter han.
– Gummi och plast kan förstöras och okända ämnen kan bildas som är mer skadliga än de som fanns där från början. Det går inte, utan mycket avancerade kemiska kunskaper, att förutsäga vad som kommer att hända. Ju kraftigare ozonbehandling, desto större risker. De ämnen som bildas är bland annat aldehyder, till exempel formaldehyd, samt syror. Dessa ämnen kanske inte luktar så starkt men är i stället irriterande för slemhinnorna i ögon, näsa och luftvägar.

Men många av försäljarna menar på att farliga restprodukter kan vädras ut?


– Ja, delvis. Men det går inte att utesluta att vissa ämnen med hög kokpunkt är svåra att vädra ut. De kan sitta kvar på ytor i rummet eller längre in i material och sedan avges långsamt.

Tycker du att det borde finnas regleringar kring användandet av ozonaggregat i hemmamiljö?

– Jag tycker nog att försäljning för hemmabruk borde förbjudas. Om man ska göra ozonbehandling i hemmiljö bör detta skötas av en kunnig och erfaren person som också kan ställas till svars om något går snett. Jag har själv skrivit till en av de gratistidningar som publicerat vilseledande marknadsföring av ozonapparater men inte fått något svar.

Tonar ned riskerna

Ozoneair är ett av de företag som menar att ozonaggregat kan eliminera allergener, på deras hemsida ozongeneratorer.se står bland annat att läsa: ”En ozonbehandling är en process som utförs med en ozonmaskin. Processen bygger på att höga nivåer ozon produceras i utrymmet vilket gör att bakterier, mögel och allergener inte kan överleva.”
Karl Frindberg, teknikchef på Ozoneair kommenterar kritiken:
– Det vi är säkra på i dagsläget är att dammkvalster med flera levande mikroorganismer avaktiveras av ozon, efter att man använt dammsugare med HEPA-filter så blir det inga nya allergener i form av avföring eller extremitetsdelar.
Andra allergener elimineras inte, menar han. 
På frågan om riskerna med produkten håller han med om att de finns, men anser att de kan hanteras genom korrekt användande.
– Givetvis så ska man inte andas in ozon i någon som helst koncentration om möjligt. Detta är ju lika självklart som att inte andas i klorinflaskan innan man använder den för rengöring.

FAKTA

SWESIAQ är en intresseorganisation med målsättningen att öka kunskapen om inomhusmiljö och hälsa genom att sammanföra forskare och praktiker. SWESIAQ verkar också för att vägleda, sprida kunskap och utbilda för hälsosamma inomhusmiljöer.

RISE Research Institutes of Sweden AB är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt. RISE ägnar sig åt industriforskning och innovation samt utför provning och certifiering.

Text Liselotte Roll Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php