Astmavården granskad

Hur följer sjukvården i Uppsala-Örebroregionen Socialstyrelsens riktlinjer vad gäller astmavården? Den frågeställningen har undersökts av ett regionalt specialistråd. Resultaten visar att det finns brister i vården av patienter med astma, och att vården skiljer sig mellan länen i regionen. Endast två av fjorton sjukhus i regionen uppfyller Socialstyrelsens riktlinjer om struktur och organisation av astmavården. […]

Börja med mjölk tidigt

Att vänta med att införa mjölkprodukter i kosten till små barn kan öka risken för allergi, tvärtemot vad man tidigare trott. Det är nederländska forskare vid bland annat universitetet i Maastricht som publicerat en studie som går på tvärs med den etablerade föreställningen att risken för utvecklingen av allergier minskar om man väntar med att […]

Det mesta går att lösa

Familjen Atterlönn är lösningsfokuserade i alla lägen, såväl till vardags som på semestern. Trots att Anton är allergisk mot mycket känner han sig inte utanför.

Tandställning minskar risken för nickelallergi

Trots att tandställningar innehåller nickel ökar de inte risken för kontaktallergi hos ungdomar. Tvärtom verkar tandreglering som påbörjas före piercing snarare minska allergirisken, konstaterar Ronny Fors i den avhandling han lagt fram vid Umeå universitet.