Allergisamordnare i Stockholm

Allergisamordnaren Marina Jonsson har ett stort uppdrag. Hon ska förbättra stockholmarnas hälsa, med fokus på allergier hos barn och unga.

Snart blommar nässlorna

Eva Cremon i Lund fick plötsligt en kraftig allergisk reaktion utan att veta mot vad. Efter intensivt detektivarbete kom svar från Göteborg. Hon var allergisk mot pollen från brännässlor. – Kan jag genom min historia hjälpa någon annan så blir jag glad, säger Eva Cremon.