Tjugo procent har besvär av innemiljön

En femtedel av Sveriges befolkning har besvär av sin inomhusmiljö. Det visar Miljöhälsorapport 2017 som tagits fram av Institutet för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Rapporten visar också att andelen personer med allergi i befolkningen ökar.

Få skolor söker medel för innemiljön

Många skolor har problem med dålig inomhusluft. Regeringens satsning på bidrag till skolrenoveringar ger huvudmän möjlighet att söka stöd för att förbättra arbetsmiljön i sina skolor. Men få huvudmän tar chansen att förbättra inomhusluften.