Få skolor söker medel för innemiljön

Många skolor har problem med dålig inomhusluft. Regeringens satsning på bidrag till skolrenoveringar ger huvudmän möjlighet att söka stöd för att förbättra arbetsmiljön i sina skolor. Men få huvudmän tar chansen att förbättra inomhusluften.

Plast från golv till tak

Ett forskningsprojekt i Örebro ska ta reda på om nybyggda lågenergiförskolor, som tätats med plast, läcker mer skadliga partiklar och ämnen än vanliga förskolor. Mätningarna hittills ser fina ut, men ännu återstår analysen av hur flamskyddsmedlen sprids i luften.