Tio skolor i topp

Astma- och Allergiförbundet har gått igenom Lärarförbundets lista över landets bästa skolkommuner och jämfört den med branschorganisationen Svensk Ventilations lista över de kommuner som sökte det statliga bidraget för upprustning av skollokaler 2015–2016.

Städarbete skadar kvinnors lungor

Att regelbundet städa med rengöringsmedel kan på sikt orsaka försämrad lungfunktion – men bara hos kvinnor. En ny internationell studie visar att påverkan är jämförbar med många års rökning.

Kemikaliesmart förskola i Stockholm

Det lönar sig att arbeta kemikaliesmart i förskolan, både när det gäller byggnadsmaterial och inredningsdetaljer. En ny forskningsrapport visar på låga halter av skadliga ämnen efter att kemikaliesmarta åtgärder införts i samband med en nybyggnation.