Boverket satsar på innemiljö

Nu ska inomhusmiljön i Sveriges byggnader bli bättre. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att se till att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö.

Rättvik byggde rätt från början

Till Nyhedsskolan i Rättvik är alla barn välkomna, även de med svåra allergier. – Det finns en tanke om inkludering här. Barn med olika funktionshinder ska inte separeras och ha en egen undervisning. Alla har rätten till skola, rätten till utbildade lärare och rätten till att få vara i ett sammanhang och få undervisning i en klass tillsammans med klasskamrater, säger biträdande rektor Anders Therén.

Ingen fortsättning på lyckat bidrag

Hösten 2015 avsatte regeringen 1,5 miljarder som skolor kunde söka för att renovera lokaler. Tack vare Skolmiljarden kunde Söderköpings Waldorfskola förbättra ventilationen och därmed öka tillgängligheten för elever med astma. Nu har sista ansökningsdatumet passerat, men Astma- och Allergiförbundet tycker att bidraget borde förlängas.