Badhusprojekt ska ge bättre luft

I ett nytt forskningsprojekt i Örebro ska klorhalten i luften vid äventyrs- och nöjesbad undersökas. Syftet är att få fram ett gränsvärde för trikloramin och att på sikt förbättra arbetsmiljön för badhuspersonalen.

Skydd i kylan

Vinterhalvåret med torr och kall luft kan vara en besvärlig tid för människor med astma. Framförallt är näsan väldigt känslig.