En livslång kontaktallergi

Efter nickel och kobolt är krom den vanligaste metallen att orsaka kontaktallergi. Omkring en procent av befolkningen har diagnosen som kan vara både smärtsam och svårbehandlad.

Kromgarvat läder kan orsaka allergi

Traditionellt har kromallergi kopplats ihop med bygg- och metallarbetare som exponerats för ämnet i sitt arbete. Men sedan slutet av 1990-talet ökar denna allergi hos kvinnor. En ny studie visar att de höga halterna av krom i vanliga läderprodukter, som skor och handskar, kan vara orsaken.

Affisch om allergi

Nu finns en informativ affisch om allergi att beställa från Barnlivräddning Sweden. Den är granskad av läkare.