Nytt verktyg ger hopp om skräddarsydda läkemedel

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett verktyg som gör det möjligt att mäta en individs sammansättning av vita blodkroppar i blodet – och också förutsäga hur individen kommer att svara på en viss behandling.

Tidig behandling viktig för att hindra astma

Allergisk rinit har en stor påverkan på barns livskvalitet och drabbade barn löper en ökad risk att utveckla astma. Tidigt insatt behandling kan förebygga utveckling av astmasymtom hos dessa barn.