Hopp om bättre astmabehandling

Svenska och amerikanska forskare har i ett tvärvetenskapligt samarbete utvecklat en anti-inflammatorisk läkemedelsmolekyl med ett helt nytt verkningssätt. Förhoppningen är att upptäckten ska leda till nya behandlingar av till exempel svår astma.

Uppväxt med flera hundar minskade barnastma

Att växa upp med flera hundar är kopplat till lägre risk att utveckla astma, särskilt om hundarna är tikar. Det visar en studie från Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Däremot fann forskarna ingen koppling mellan så kallade allergivänliga hundraser och minskad risk för astma.

Att leva som ung med matallergi och eksem

Hur ser livskvaliteten ut för ungdomar med matallergi och matintolerans? Och hur är det att leva med eksem när man precis tagit klivet in i vuxenlivet? Det undersöks just nu i ett forskningsprojekt av Marina Jonsson vid Karolinska Institutet.