Bakterier till bebisen

Forskning visar att barn som fötts genom kejsarsnitt är en riskgrupp för att utveckla allergi. Men Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet, tror att dessa allergier kan undvikas i framtiden och i höst ska teorierna studeras.

Jordgolv gjorde mössen mindre allergiska

De senaste årtiondenas dramatiska ökning av allergi anses delvis bero på minskad kontakt med naturliga mikroorganismer. Nu har forskare vid Karolinska Institutet kartlagt sambandet närmare genom att jämföra möss som lever i burar med jordgolv, med de som lever i rena burar med spån.

Ökad risk för astma när nikotin slår av och på gener

Om din mormor rökte när hon väntade din mamma ökar din risk att få astma. Den ökade risken är 20 procent – oavsett om din egen mamma rökt eller inte. Detta framgår av forskning från Umeå universitet som också visar att farmoderns rökvanor inte påverkar astmarisken.