Operation kan bota 
andnöd vid ansträngning

Många idrottsaktiva ungdomar får problem med andningen vid hård fysisk träning. Besvären tolkas ofta som astma, men kan istället bero på en förträngning i struphuvudet – en förträngning som i vissa fall kan korrigeras kirurgiskt.

Mer kunskap om pollen på gång

Bit för bit läggs pusslet som ska visa hur kombinationen pollen och avgaser påverkar oss. I ytterligare ett forskningsprojekt, stöttat av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond, ska en unik mängd data nu sammanställas.

Bilavgaser förvärrar pollenallergin

Känns det värre än vanligt när hasseln blommar vid stugknuten? Det kan bero på att du andades stadsluft förrförra veckan! Att bilavgaser förvärrar symtomen hos pollenallergiker vet forskarna sedan tidigare, men inte att effekten sitter i så länge.