KBT-behandling mot atopiskt eksem testas

Vuxna med atopiskt eksem som genomgått en ny behandling med kognitiv beteendeterapi rapporterar en förbättring av klåda och eksem. Nu rekryterar forskarna fler patienter som vill prova samma behandlingsmetod via internet. Studien drar igång hösten 2017.

Produkter allergitestas på mänskliga celler

Forskare vid Lunds Universitet har utvecklat ett test som visar om en kemisk substans är allergiframkallande – och hur stark effekten i så fall är. Testet utförs på mänskliga celler och gör det möjligt att ersätta allergiframkallade kemikalier med säkrare substanser innan de används i kosmetika, läkemedel, målarfärg och andra produkter.

En miljon dollar till astmaforskning

Centrum för allergiforskning vid Karolinska Institutet har mottagit en miljon dollar (6,5 miljoner kronor) för användning inom forskning om svår astma. Bakom donationen står stiftelsen Sandler Foundation i USA. Donationen ska användas till att utveckla ett nytt forskningsprogram. Programmet kommer att syfta till att bättre karaktärisera hur svår astma kan yttra sig och försöka finna […]