Positiva resultat för astmabehandling med ny antikropp

På marknaden finns i dag tre biologiska läkemedel, så kallade monoklonala antikroppar, för behandling vid svår astma. Nu har ännu en antikropp visat bra resultat. Det framgår av två studier som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine.

E-doktorer ifrågasatta

Företrädare för Centre for assessment of medical technology in Örebro (Camtö) har sammanställt det vetenskapliga kunskapsläget kring digitala vårdbesök.

Vaccin i nässpray

Ett vaccin i form av nässpray ha visat goda resultat mot allergisymtom hos jordnötssensibiliserade möss i en studie från Universitetet i Michigan. Vaccinet ska nu fortsätta att testas på möss och om de positiva resultaten upprepas kan kliniska försök inledas.