Havre vid celiaki

En studie vid Umeå universitet har undersökt effekten av havre i glutenfri kost hos barn med celiaki.

Vaccin odlas i ägg

USA har ändrat sina riktlinjer när det gäller influensavaccin för äggallergiker. Det är något som inte är aktuellt i Sverige säger Läkemedelsverket.

Ökad chans att förebygga allergi

Hur små barn i åldrarna tre till fem år reagerar på en handfull allergen kan med över 90 procents säkerhet säga om de kommer att utveckla luftvägsallergi senare i livet. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.