Patienter med svår astma träffar sällan läkare


En ny studie från Karolinska Institutet visar att varannan patient med svår astma har en okontrollerad sjukdom. Trots detta hade endast en av fem patienter med svår astma kontakt med en specialistläkare – och bara var tredje hade kontakt med primärvården under det senaste året.

Nya rön om inhalationssteroider

Barn med tecken på astmaförsämring blir inte bättre av att behandlas med höga doser inhalationssteroider. Det framgår av en studie som nyligen publicerats i den medicinska tidskriften ”New England Journal of Medicine”.

Viktig pusselbit om astma

Barn med astma har epigenetiska DNA-förändringar i vissa celler i immunförsvaret. Det visar en omfattande internationell studie av forskare vid bland annat Karolinska Institutet. Upptäckten kan på sikt leda till förbättrad diagnostik och behandling.