God astmakontroll viktig för gravida

Kvinnor med astma drabbas oftare av havandeskapsförgiftning samt har en ökad risk att föda barn med låg födelsevikt. Dessa och flera andra komplikationer under graviditet och förlossning kan inte förklaras av ärftlighets- eller miljöfaktorer, enligt en studie från Karolinska Institutet.

Nytt verktyg ger hopp om skräddarsydda läkemedel

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett verktyg som gör det möjligt att mäta en individs sammansättning av vita blodkroppar i blodet – och också förutsäga hur individen kommer att svara på en viss behandling.