Boverket satsar på innemiljö

Nu ska inomhusmiljön i Sveriges byggnader bli bättre. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att se till att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö.

Brist på Oatlys havredrycker

Butikshyllorna där havreföretaget Oatlys produkter brukar stå har på en del håll i landet tidvis gapat tomma, till många mjölkallergikers förtret. Anledningen är ett planerat produktionsstopp.